Espai Laumar.
Espai de salut.
L'alimentació adequada és font de salut i benestar.